รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองระยอง : 21000, 21100, 21150 และ 21160

อำเภอเมืองระยอง มี 4 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
21000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ระยอง
21100    เฉพาะตำบลกะเฉด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด
21150    เฉพาะตำบลมาบตาพุด ตำบลห้วยโป่ง ตำบลเนินพระ หมู่ 4-7 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด
21160    เฉพาะตำบลแกลง ตำบลเพ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เพ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง (RAYONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 125 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 038 615 601
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด (KACHET POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 33/3 หมู่ 3 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21100
โทรศัพท์ : 038 647 100
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21100

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด (MAPTAPHUT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 348/9 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038 687 063
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เพ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เพ (PHE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 156/21 หมู่ 2 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160
โทรศัพท์ : 038 652 096
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 2 (ปข.2)
รหัสไปรษณีย์ : 21160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ