รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านโป่ง : 70110 และ 70190

อำเภอบ้านโป่ง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง
70190    เฉพาะตำบลกรับใหญ่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง (BAN PONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 93 ถนนทรงพล ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 032 211 120
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก (HUAI KRABOK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 377 หมู่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70190
โทรศัพท์ : 032 291 010
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70190

พื้นที่ให้บริการSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ