รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบ้านคา : 70180

อำเภอบ้านคา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง (SUAN PHUENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนจอมบึง-ผาปก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180
โทรศัพท์ : 032 395 148
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
  • ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ