รหัสไปรษณีย์อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปากท่อ : 70140

อำเภอปากท่อ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ (PAK THO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 177/2 หมู่ 5 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทรศัพท์ : 032 281 589
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ