รหัสไปรษณีย์อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปากท่อ : 70140

อำเภอปากท่อ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
70140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ (PAK THO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 177/2 หมู่ 5 ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140
โทรศัพท์ : 032 281 589
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 70140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
 • ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ