รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ลาว : 57250 และ 57000

อำเภอแม่ลาว มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว
57000    เฉพาะตำบลโป่งแพร่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว (MAE LAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 145/1 หมู่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250
โทรศัพท์ : 053 729 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย (CHIANG RAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 486/1 หมู่ 2 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053 744 269
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ