รหัสไปรษณีย์อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบางแก้ว : 93140 และ 93160

อำเภอบางแก้ว มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
93140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางแก้ว
93160    เฉพาะตำบลโคกสัก หมู่ 4, 7-8, 10, 13 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บางแก้ว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บางแก้ว (BANG KAEO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 860 หมู่ 1 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93140
โทรศัพท์ : 074 697 097
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93140

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เฉพาะหมู่ที่ 1-3, 5-6, 9, 11-12
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี (MAE KHRI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 695 224
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เฉพาะหมู่ที่ 4,7-8,10,13


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ