รหัสไปรษณีย์อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปากพะยูน : 93120

อำเภอปากพะยูน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
93120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน (PAK PHAYUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 971 หมู่ 1 ถนนปากพะยูน-หารเทา ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 93120
โทรศัพท์ : 074 699 030
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93120

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง