รหัสไปรษณีย์อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอตะโหมด : 93160

อำเภอตะโหมด มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
93160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี (ปณ. แม่ขรี)

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี (MAE KHRI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 44 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93160
โทรศัพท์ : 074 695 224
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  • ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เฉพาะหมู่ที่ 4,7-8,10,13


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ