รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ทะ : 52150 และ 52220

อำเภอแม่ทะ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ
52220    เฉพาะตำบลแม่ทะ หมู่ 6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ (MAE THA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 211 หมู่ 8 ถนนแม่ทะ-ลำปาง ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
โทรศัพท์ : 054 289 187
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1-5, 7-9
 • ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ (MAE MO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 388 หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
โทรศัพท์ : 054 266 102
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 4
 • ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 6
 • ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1-3, 7-8
 • ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...