รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่พริก : 52180 และ 52230

อำเภอแม่พริก มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก
52230    เฉพะตำบลพระบาทวังตวง หมู่ 1-2, 6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก (MAE PHRIK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 333/2 หมู่ 1 ถนนแม่พริก ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 52180
โทรศัพท์ : 054 299 095
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  • ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เฉพาะหมู่ที่ 3-5, 7-8
  • ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  • ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ (MAE WA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 167/1 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230
โทรศัพท์ : 054 294 490
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
  • ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ