รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองลำปาง : 52000, 52100 และ 52220

อำเภอเมืองลำปาง มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
52000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง
52100    เฉพาตำบลชมพู ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านค่า ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเอื้อม ตำบลปงแสนทอง ตำบลสบตุ๋ย ตำบลสวนดอก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย
52220    เฉพาะตำบลพระบาท หมู่ 4 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง (LAMPANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 79 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ : 054 231 535
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 52000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย (SOP TUI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 81 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054 318 263
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52100

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 • ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ (MAE MO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 388 หมู่ 11 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
โทรศัพท์ : 054 266 102
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 52220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 4
 • ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 6
 • ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง หมู่ที่ 1-3, 7-8
 • ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
 • ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ