รหัสไปรษณีย์อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอมายอ : 94140 และ 94190

อำเภอมายอ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มายอ
94190    เฉพาะตำบลลางา ตำบลกระหวะ หมู่ 1-4 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มายอ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มายอ (MAYO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 119/4 หมู่ 1 ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94140
โทรศัพท์ : 073 497 121
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลกระเสาะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลสะกำ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลสาคอใต้ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส (PALAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9/6 หมู่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94190
โทรศัพท์ : 073 485 247
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ