รหัสไปรษณีย์อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอปะนาเระ : 94130 และ 94190

อำเภอปะนาเระ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ
94190    เฉพาะตำบลควน ตำบลดอน หมู่ 1-2 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปะนาเระ (PANARE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 30/4 หมู่ 2 ถนนปาลัส-ปะนาเระ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 94130
โทรศัพท์ : 073 499 023
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคอกกระบือ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลท่าน้ำ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลพ่อมิ่ง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส (PALAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9/6 หมู่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94190
โทรศัพท์ : 073 485 247
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ