รหัสไปรษณีย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ : 30230 และ 30000

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จักราช
30000    เฉพาะตำบลหนองงูเหลือม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จักราช

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จักราช (CHAKKARAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 83 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 1 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
โทรศัพท์ : 044 399 214
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลศรีละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา (NAKHON RATCHASIMA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 371 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044 251 352
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ