รหัสไปรษณีย์อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชุมพวง : 30270

อำเภอชุมพวง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
30270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพวง (CHUM PHUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 489 หมู่ 1 ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทรศัพท์ : 044 477 304
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30270

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลท่าลาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ