รหัสไปรษณีย์อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 รหัสไปรษณีย์อำเภอควนขนุน : 93110 และ 93150

อำเภอควนขนุน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
93110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน
93150    เฉพาะตำบลทะเลน้อย ตำบลพนางตุง ตำบลมะกอกเหนือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน (KHUAN KHANUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 110 หมู่ 5 ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ : 074 681 213
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง (PAK KHLANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 621 หมู่ 1 ถนนควนขนุน-ทะเลน้อย ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
โทรศัพท์ : 074 672 214
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 93150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 • ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ