รหัสไปรษณีย์อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภออู่ทอง : 72160, 72170 และ 72220

อำเภออู่ทอง มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
72160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง
72170    เฉพาะตำบลจรเข้สามพัน หมู่ 1-3, 8-9, 11-13 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์
72220    เฉพาะตำบลดอนมะเกลือ ตำบลสระพังลาน ตำบลสระยายโสม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง (U THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1713/1 หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ : 035 551 233
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 4-7, 10, 14-15
 • ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ (DON CHEDI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 731 หมู่ 5 ถนนรอบองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170
โทรศัพท์ : 035 591 040
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ที่ 2 และ 3
 • ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลหนองบ่อ หมู่ 6 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลจรเข้สามพัน หมู่ 1-3, 8-9, 11-13 อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม (SA YAI SOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 506 หมู่ 3 ถนนมาลัยแมน ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72220
โทรศัพท์ : 035 559 179
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...