รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองหญ้าไซ : 72240

อำเภอหนองหญ้าไซ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
72240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ (NONG YA SAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 555 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 72240
โทรศัพท์ : 035 577 059
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 72240

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
  • ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ