รหัสไปรษณีย์อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอกาญจนดิษฐ์ : 84160, 84290 และ 84340

อำเภอกาญจนดิษฐ์ มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
84160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์
84290    เฉพาะตำบลท่าทองใหม่ ตำบลทุ่งกง ตำบลทุ่งรัง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่
84340    เฉพาะตำบลท่าอุแท หมู่ 5, 9-10, 12-13 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ (KANCHANADIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 130/5 หมู่ 1 ถนนหน้าอำเภอ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์ : 077 379 076
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 1-4, 6-8, 11
 • ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่ (THA THONG MAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 21/2 ถนนสุราษฎร์-นครศรีธรรมราช ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290
โทรศัพท์ : 077 227 493
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84290

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก (PAK PHRAEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 23/8 หมู่ 1 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84340
โทรศัพท์ : 077 259 443
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 84340

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...