รหัสไปรษณีย์อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอจอมทอง : 50160 และ 50240

อำเภอจอมทอง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง
50240    เฉพาะตำบลบ้านแปะ ตำบลแม่สอย (ยกเว้น หมู่ 14) รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ฮอด

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง (CHOM THONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
โทรศัพท์ : 053 341 260
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่สอย หมู่ 14 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด (HOT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 481 หมู่ 12 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 053 461 090
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50240

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้น หมู่ 14
 • ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ