รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่แจ่ม : 50270

อำเภอแม่แจ่ม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50270    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม (MAE CHAEM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 126 หมู่ 4 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์ : 053 485 102
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50270

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ