รหัสไปรษณีย์อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเชียงดาว : 50170

อำเภอเชียงดาว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว (CHIANG DAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 47 หมู่ 7 ถนนโชตนา ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ : 053 455 058
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
  • ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ