รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอศรีสวัสดิ์ : 71250 และ 71220

อำเภอศรีสวัสดิ์ มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
71250    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน
71220    เฉพาะตำบลเขาโจด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่ากระดาน (THA KRADAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 452 หมู่ 4 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250
โทรศัพท์ : 034 574 208
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองปรือ (NONG PRUE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
โทรศัพท์ : 034 645 033
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71220

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
 • ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ