รหัสไปรษณีย์อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเลาขวัญ : 71210

อำเภอเลาขวัญ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
71210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เลาขวัญ (LAO KHWAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 340/1 หมู่ 1 ถนนเลาขวัญ-สระกระโจม ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทรศัพท์ : 034 576 113
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 7 (ปข.7)
รหัสไปรษณีย์ : 71210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
  • ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ