รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่แตง : 50150 และ 50330

อำเภอแม่แตง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50150    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง
50330    เฉพาะตำบลสันป่ายาง ตำบลสบเปิง หมู่ 2-9, 12-13 รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง (MAE TAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 228/1 หมู่ 2 ถนนเทศบาล 10 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์ : 053 471 324
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง (SAN PA YANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45/1 หมู่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์ : 053 374 216
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50330

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ