รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่ริม : 50180 และ 50330

อำเภอแม่ริม มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50180    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม
50330    เฉพาะตำบลสะลวง รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม (MAE RIM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 32/1 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053 297 193
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง (SAN PA YANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 45/1 หมู่ 2 ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50330
โทรศัพท์ : 053 374 216
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50330

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ