รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเชียงใหม่ : 50000, 50101, 50200 และ 50302

อำเภอเมืองเชียงใหม่ มี 4 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
50000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่
50101    เฉพาะตำบลช้างคลาน ตำบลป่าแดด ตำบลแม่เหียะ ตำบลหายยา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ช้างคลาน
50200    เฉพาะตำบลสุเทพ ตำบลศรีภูมิ ตำบลพระสิงห์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พระสิงห์
50302    เฉพาะตำบลช้างเผือก ตำบลช้างม่อย ตำบลป่าตัน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ช้างเผือก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ (CHIANG MAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 406/1 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 241 640
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ช้างคลาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ช้างคลาน (CHANG KHLAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 186-186/1 ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50101
โทรศัพท์ : 053 273 657
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50101

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์พระสิงห์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์พระสิงห์ (PHRA SING POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 43 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053 814 060
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50200

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ช้างเผือก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ช้างเผือก (CHANGPUAK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 132/15-16 ถนนโชตนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50302
โทรศัพท์ : 053 222 483
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 50302

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ