รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่สรวย : 57180

อำเภอแม่สรวย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
57180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย (MAE SUAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 132 หมู่ 5 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทรศัพท์ : 053 786 101
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 5 (ปข.5)
รหัสไปรษณีย์ : 57180

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
  • ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ