รหัสไปรษณีย์อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอยะหริ่ง : 94150 และ 94190

อำเภอยะหริ่ง มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง
94190    เฉพาะตำบลบาโลย ตำบลตันหยงจึงงา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ยะหริ่ง (YARING POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 115/5 หมู่ 2 ถนนหน้าวัง ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 94150
โทรศัพท์ : 073 491 103
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94150

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตอหลัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตันหยงดาลอ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตาลีอายร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลมะนังยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลสาบัน อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลหนองแรต อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส (PALAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9/6 หมู่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94190
โทรศัพท์ : 073 485 247
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...