รหัสไปรษณีย์อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอยะรัง : 94160

อำเภอยะรัง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ยะรัง (YARANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 1/22 หมู่ 1 ถนนสิโรรส ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 073 439 094
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกระโด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลระแว้ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลสะดาวา อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ