รหัสไปรษณีย์อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสายบุรี : 94110 และ 94190

อำเภอสายบุรี มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี
94190    เฉพาะตำบลทุ่งคล้า รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สายบุรี (SAI BURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 6/5 ถนนสุริยะ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ : 073 411 001
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94110

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปาลัส (PALAT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 9/6 หมู่ 5 ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94190
โทรศัพท์ : 073 485 247
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94190

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลลางา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตันหยงจึงงา อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบาโลย อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...