รหัสไปรษณีย์อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหันคา : 17130 และ 17160

อำเภอหันคา มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
17130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หันคา
17160    เฉพาะตำบลหนองแซง ห้วยงู และสามง่ามท่าโบสถ์ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หันคา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หันคา (HAN KHA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 250/1 หมู่ 1 ถนนนายอากร ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17130
โทรศัพท์ : 056 451 188
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู (HUAI NGU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 192 หมู่ 7 ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 17160
โทรศัพท์ : 056 489 124
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ