รหัสไปรษณีย์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเกษตรสมบูรณ์ : 36120

อำเภอเกษตรสมบูรณ์ มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
36120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ (KASET SOMBUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 525 หมู่ 1 ถนนเกษตรสมบูรณ์-ภูเขียว ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120
โทรศัพท์ : 044 869 118
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 36120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุดเลาะ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลบ้านหัน อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลสระโพนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองข่า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
 • ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ