รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองมะโมง : 17120

อำเภอหนองมะโมง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
17120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ (WAT SING POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 60 ถนนภูสุวรรณวิถี ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 17120
โทรศัพท์ : 056 461 315
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 17120

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
 • ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ