รหัสไปรษณีย์อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอมวกเหล็ก : 18180, 18220 และ 30130

อำเภอมวกเหล็ก มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
18180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก
18220    เฉพาะตำบลซับสนุ่น รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง
30130    เฉพาะตำบลลำพญากลาง ตำบลลำสมพุง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์มวกเหล็ก (MUAK LEK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 165 หมู่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทรศัพท์ : 036 341 053
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18180

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง (WANG MUANG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 168-169 หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทรศัพท์ : 036 359 101
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18220

พื้นที่ให้บริการ

-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง (PAK CHONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 731 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 044 311 756
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 3 (ปข.3)
รหัสไปรษณีย์ : 30130

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 • ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ