รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองสระบุรี : 18000

อำเภอเมืองสระบุรี มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
18000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี (SARABURI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 39 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ : 036 222 959
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี หมู่ที่ 1-7
 • ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ