รหัสไปรษณีย์อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 รหัสไปรษณีย์อำเภอลานสกา : 80230

อำเภอลานสกา มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
80230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา (LAN SAKA POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 271 หมู่ 1 ถนนกระโรม ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230
โทรศัพท์ : 075 391 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 8 (ปข.8)
รหัสไปรษณีย์ : 80230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ