รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองจิก : 94170

อำเภอหนองจิก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
94170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองจิก (NONG CHIK POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 222/5 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170
โทรศัพท์ : 073 437 131
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 9 (ปข.9)
รหัสไปรษณีย์ : 94170

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลเกาะเปาะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลยาบี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ