รหัสไปรษณีย์อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอบึงสามพัน : 67160 และ 67230

อำเภอบึงสามพัน มี 2 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน
67230    เฉพาะตำบลวังพิกุล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังพิกุล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์บึงสามพัน (BUENG SAM PHAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 218 หมู่ 7 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
โทรศัพท์ : 056 731 280
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67160

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังพิกุล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังพิกุล (WANG PHIKUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 389/1 หมู่ 9 ถนนซับสมอทอด-วังพิกุล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67230
โทรศัพท์ : 056 757 016
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67230

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ