รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

 



รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ : 67000, 67210 และ 67250

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์
67210    เฉพาะตำบลนายม ตำบลระวิง ตำบลวังชมภู ตำบลห้วยสะแก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู
67250    เฉพาตำบลท่าพล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์ (PHETCHABUN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 17/1 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ : 056 711 009
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลชอนไพร อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู (WANG CHOMPHU POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 612 หมู่ 3 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67210
โทรศัพท์ : 056 771 218
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67210

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลระวิง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล (THA PHON POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 255 หมู่ 13 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250
โทรศัพท์ : 056 564 020
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
-------------------------------------------------------------------------------------------



SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ