รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 รหัสไปรษณีย์อำเภอน้ำหนาว : 67260

อำเภอน้ำหนาว มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
67260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์น้ำหนาว (NAM NAO POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 70/2 หมู่ 4 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 67260
โทรศัพท์ : 056 779 023
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 6 (ปข.6)
รหัสไปรษณีย์ : 67260

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
  • ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์