รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 
รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองแค : 18140, 18230 และ 18250

อำเภอหนองแค มี 3 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
18140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองแค
18230    เฉพาะตำบลโคกแย้ ตำบลหนองจิก ตำบลหนองนาก ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลห้วยทราย ตำบลบัวลอย (ยกเว้น นิคมอุตสาหกรรมเครือซีเมนต์ไทย) รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หินกอง
18250    เฉพาะตำบลคชสิทธิ์ ตำบลโคกตูม ตำบลโพนทอง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองแค (NONG KHAE POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 74 ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบล หนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
โทรศัพท์ : 036 371 188
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18140

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองจรเข้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หินกอง (HIN KONG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 121 หมู่ 6 ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 036 371 427
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18230

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ (KHOTCHASIT POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 25 หมู่ 10 ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18250
โทรศัพท์ : 036 311 375
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18250

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
 • ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
-------------------------------------------------------------------------------------------SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...