รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอหนองแซง : 18170

อำเภอหนองแซง มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
18170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์หนองแซง (NONG SAENG POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 129 หมู่ 7 ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170
โทรศัพท์ : 036 399 252
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 1 (ปข.1)
รหัสไปรษณีย์ : 18170

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลม่วงหวาน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
  • ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...