แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือแม่น้ำอะไร

คำถาม ... แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือแม่น้ำอะไร

เฉลย ...
แม้น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ แม่น้ำชี

แม่น้ำชีเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่สุดสายหนึ่งของภาคอีสานของไทย มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ โดยมีต้นน้ำมาจากภูเขาหลายลูก เช่น เขาสันปันน้ำ เขาแปปันน้ำ เขาเสลียงตาถาด เขาอุ้มน้ำ เขายอดชี เขาครอก จนถึงเขาเทวดา และไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่รอยต่อจังหวัดศรีสะเกษกับจังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 765 กิโลเมตร

โครงข่ายของแม่น้ำชี

แม่น้ำชีไหลผ่านหลายจังหวัดในภาคอีสาน เช่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลดีต่อการเกษตรกรรมในพื้นที่รวมถึง 49,480 ตารางกิโลเมตร

ภาพแม่น้ำชีในจุดที่เส้นแบ่งจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร

ลำน้ำชี มีลำน้ำสาขามากมาย เช่น ลำสะพุง ลำกระจวน ลำคันฉู ลำปะทาว ห้วยสามหมอ ลำน้ำพอง ลำปาว ลำน้ำยัง ลำทวน พร้อมเขื่อน 3 แห่งที่สร้างร่วมกับลำน้ำชีและลำน้ำสาขา เขื่อนทั้ง 3 คือ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และเขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์
อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ