รหัสไปรษณีย์อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอเหล่าเสือโก้ก : 34000

อำเภอเหล่าเสือโก้ก มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี (UBON RATCHATHANI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 145 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045 260 466
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34000

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลคำไฮใหญ่ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองบก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ