รหัสไปรษณีย์อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 รหัสไปรษณีย์อำเภอชานุมาน : 37210

อำเภอชานุมาน มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
37210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน (CHANUMAN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 5 ถนนสุวรรณประศาสน์ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210
โทรศัพท์ : 045 466 043
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 37210

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...