รหัสไปรษณีย์อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสิรินธร : 34350

อำเภอสิรินธร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34350    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร (SIRINDHORN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 107 หมู่ 5 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลนิคมน้ำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทรศัพท์ : 045 366 179
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34350

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...