รหัสไปรษณีย์อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอสิรินธร : 34350

อำเภอสิรินธร มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34350    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์สิรินธร (SIRINDHORN POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 107 หมู่ 5 ถนนสถิตย์นิมานกาล ตำบลนิคมน้ำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
โทรศัพท์ : 045 366 179
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34350

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ