รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอทุ่งศรีอุดม : 34160

อำเภอทุ่งศรีอุดม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม (DET UDOM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
โทรศัพท์ : 045 362 624
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34160

พื้นที่ให้บริการ

 • ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาห่อม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
 • ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ