รหัสไปรษณีย์อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอนาจะหลวย : 34280

อำเภอนาจะหลวย มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34280    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์นาจะหลวย (NA CHALUAI POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 278 หมู่ 8 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 34280
โทรศัพท์ : 045 379 123
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34280

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี