รหัสไปรษณีย์อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอตาลสุม : 34330

อำเภอตาลสุม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34330    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม (TAN SUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 11 ถนนสมเด็จ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
โทรศัพท์ : 045 396 094
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...