รหัสไปรษณีย์อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

 รหัสไปรษณีย์อำเภอตาลสุม : 34330

อำเภอตาลสุม มี 1 รหัสไปรษณีย์ ดังนี้
34330    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม

------------------------------------------------------------------------------------------

ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม

ชื่อที่ทำการ : ที่ทำการไปรษณีย์ตาลสุม (TAN SUM POST OFFICE)
ที่อยู่ : เลขที่ 108 หมู่ 11 ถนนสมเด็จ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 34330
โทรศัพท์ : 045 396 094
สังกัด : ไปรษณีย์เขต 10 (ปข.10)
รหัสไปรษณีย์ : 34330

พื้นที่ให้บริการ

  • ตำบลคำหว้า อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลสำโรง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี


อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ